Témy projektu a Globálne ciele

Deti budú pracovať s príbehmi z vlastných aj iných kultúr, tak aby vytvorili nové príbehy, čím prispejú k trvalo udržateľnej budúcnosti v našom vzájomne prepojenom svete. Témy, s ktorými budú pracovať v rámci rozprávania príbehov, budú zahŕňať migráciu, rodové témy, biodiverzitu, klimatické zmeny, čo súvisí aj s .cieľmi OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja – ktoré sú známe ako Globálne ciele.

  • CDEC Cumbria: migrácia, medzikultúrne porozumenie a rodová rovnosť
  • HEC London: migrácia, identity a and kultúra
  • SEVER Czech Republic: zodpovedná spotreba, biodiverzita a ekosystémy
  • SOSNA Slovakia: klimatické zmeny a aktívne globálne občianstvo
Všetky tieto témy súvisia s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja alebo Globálnymi cieľmi. Učitelia a aj deti sa naučia chápať tieto ciele, a prostredníctvom svojich príbehov potom môžu zvýšiť povedomie o nich a môžu pomôcť dosiahnuť ich na miestnej úrovni.

Čo sú to Globálne ciele?

Globálne ciele predstavujú súbor 17 cieľov, ktoré schválilo 193 členských krajín Organizácie spojených národov v roku 2015. Ciele sa vzťahujú na všetky krajiny a povzbudzujú každého občana, aby sa ujal zodpovednosti za dosiahnutie týchto cieľov do roku 2030, lokálne vo svojej vlastnej komunite a tak pomohol ich spoločnému dosiahnutiu na globálnej úrovni.

Globálne ciele a mladí aktívni globálni občania

Globálne ciele sú vynikajúcim spôsobom, ako predstaviť aktívne globálne občianstvo mladým ľuďom, ktorí sú považovaní za kľúč k ich úspešnému dosiahnutiu. Prirodzený vývoj od hodnôt (to je to, čo si vážime) cez práva (to sú právne predpisy, ktoré sú základom týchto univerzálnych hodnôt), až po Globálne ciele (čo je spôsob ako globálna komunita zabezpečí, aby k týmto právam mali prístup všetci ľudia) je to, čo posilňuje mladých ľudí. Globálne ciele ponúkajú mladým ľuďom priestor pre naplnenie ich túžby byť aktívnymi globálnymi občanmi a pracovať na riešení zložitých problémov, ktoré im budú predložené v dospelom veku.