Kam sa podeli ročné obdobia?

Príbeh od združenia SEVER ZŠ Horní Maršov