Príbehy, ktoré sme vytvorili

Dokončené príbehy našich škôl.

Vimeo

Príbehy, ktoré sme vytvorili

Príbehy boli vytvorené v rámci projektu Sankofa.

Príbeh školy

NÁZOV

Storytelling a emocionálna výchova

TAGY

ZŠ Karpatská Svidník

Príbeh školy

NÁZOV

The Time Travelling Scientist Saves the

TAGY

Armathwaite School

Príbeh školy

NÁZOV

Kapka vody

TAGY

SEVER

Príbeh školy

Rozprávačka: Kamila Bakšiová

NÁZOV

O vrane

TAGY

Príbeh Sankofy

NÁZOV

Tale of Two Villages

TAGY

Global Learning London

Príbeh školy

NÁZOV

Raven and Monty’s big dream

TAGY

Morland school

Príbeh školy

NÁZOV

Feeling glasses

TAGY

Príbeh školy

NÁZOV

The Fair Footballer

TAGY

Morland school

Príbeh školy

NÁZOV

Nebeská dúha / Sky Rainbow

TAGY

Slovak ZŠ Karpatská Svidník

Príbeh Sankofy

NÁZOV

Goha and the Donkey and his son

TAGY

Global Learning London