Príbehy, ktoré sme vytvorili

Dokončené príbehy našich škôl.

Vimeo

Príbehy, ktoré sme vytvorili

Príbehy boli vytvorené v rámci projektu Sankofa.

Príbeh školy

NÁZOV

The Time Travelling Scientist Saves the

TAGY

Armathwaite School

Príbeh školy

NÁZOV

Feeling glasses

TAGY

Príbeh školy

NÁZOV

V hlavě

Not available yet.
TAGY

Městské gymnázium a SOŠ Úpice

Príbeh školy

NÁZOV

Kapka vody

TAGY

SEVER

Príbeh školy

NÁZOV

The Fair Footballer

TAGY

Morland school

Príbeh školy

NÁZOV

Storytelling a emocionálna výchova

TAGY

ZŠ Karpatská Svidník

Príbeh Sankofy

NÁZOV

Tiddalik

TAGY

Global Learning London

Príbeh školy

Rozprávačka: Kamila Bakšiová

NÁZOV

O vrane

TAGY

Príbeh školy

NÁZOV

Raven and Monty’s big dream

TAGY

Morland school

Príbeh školy

A short comic strip created by pupils of Horní Maršov school.

NÁZOV

What has happened to the seasons?

TAGY

SEVER ZŠ Horní Maršov